fbpx

Metabolik Cerrahi

Gastrik Bypass, Gastrik Bipartisyon, Transit Bipartisyon ve Revizyon Cerrahisi

Gastrik Bypass Ameliyatı

Bypass cerrahisi....

Gastrik bypass ameliyatı en eski obezite ameliyatı tiplerinden birisidir. Tüp mide ameliyatı liderliği almadan önce en sık uygulanan obezite cerrahisi yöntemi idi. Midenin küçültüldükten sonra bir miktar ince bağırsak kısmının bypass edilerek alınan besinlerin emiliminin engellenmesi temeline dayanmaktadır. Tüp mide ameliyatı ile kıyaslandığında kilo kaybettirici etkisi bir miktar daha fazladır. 

surgery s&s

Bypass ameliyatının metabolik hastalıklar üzerine etkisi de bir miktar fazladır. Ancak istenmeyen etkileri de mevcuttur. Bunların başında besin emiliminin bozulması vardır. Hastalar bu emilim bozukluğu nedeniyle takviye gıda almak zorunda kalmaktadır. Ayrıca bu işlem sonucunda safra yollarına endoskopik yolla girişim yapabilme imkanı ortadan kalkmaktadır. Bu dezavantajlar üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda transit bipartisyon ameliyatı önerilmiştir ve günümüzde uygulanma sıklığı artmaktadır.

Bypass ameliyatını yaparken....

Gastrik bypass ameliyatı kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik yöntemle uygulanmaktadır. Hastalar genel anesteziye alınır. Hastaya pozisyon verildikten sonra cerrah yerini alır ve gerekli delikleri oluşturmaya başlar. 

İlk delik tamamlandıktan sonra karın içerisi karbondioksit gazı ile doldurularak şişirilir. Uzun ve ince aletler kullanılarak mide etraf dokudan serbestlenir ve hemen ardından hacmi küçültülür. 

gastrik bypass / gastrik minibypass

Daha sonra bypass edilecek olan ince bağırsak bölümü hazırlanarak mideye ağızlaştırılır. Safra ve pankreas sıvılarını içeren ince bağırsak bölümü mide bağlantısından daha uzak bir noktada tekrar birleştirilir. 

Bu birleştirmenin amacı emilimin engellenmesi ile birlikte safra içeren sıvının mideye kaçarak istenmeyen yan etkiler doğurmasını engellemektir.

Mini gastrik bypass ameliyatı nedir?

gastric mini bypass

Bu ameliyatta gastrik bypass ameliyatından farklı olarak mide poşu daha uzun bırakılır. Kalan mide ve ince bağırsak birbirine bağlanır.

Bu haliyle mini gastrik bypass teknik olarak daha kolay ve kısa süren bir ameliyattır.

Gastrik bypass mı? mini gastrik bypass mı?

Her iki ameliyatın da kilo verdirme ve ek hastalıklara olan etkileri birbirine yakındır. Operasyona her iki ameliyatın avantaj ve dezavantajlarını göz önüne alınarak, doktor ve hasta birlikte karar vermelidir.

Şeker ameliyatı nedir?

Transit bipartisyon obezite ve metabolik cerrahi yöntemlerinden birisidir. Bu ameliyat sıklıkla şeker kontrolleri kötü seyreden tip-2 diyabet hastalarına uygulanmaktadır. Bu ameliyat iyi seçilmiş hastalarda yüksek başarı ile uygulanmaktadır. Bu ameliyatın bypass ameliyatlarına üstünlüğü, özellikle ERCP gibi ağızdan safra yollarına yönelik yapılan işlemlerin olanaklı olmasıdır.

Transit bipartisyon (şeker ameliyatı) ameliyatının farkı nedir?

Transit bipartisyon ameliyatlarında öncelikli olarak mide, tüp mide ameliyatındakine benzer şekilde tüp haline getirilmektedir. Bu ameliyattaki fark, tüp genişliğinin hastadan hastaya farklı olarak ayarlanmasıdır. Asıl odaklanılan nokta fundus bölgesinin çıkarılmasıdır.

loop bipartition surgery

Bu işlem tamamlandıktan sonra ince barsak; midenin çıkış deliğine (pylor) yakın bir bölgeyle bairleştirilir. Böylelikle midenin boşaltımı 2 taraftan gerçekleşir. Mideye gelen besinlerin bir kısmı hızlıca ince bağırsağın ileri aşamasına geçerek hormonal etkiler oluşturur. Bu ameliyatta mide tüpü içindeki basınç daha hızlı azaldığı için kaçak riski de azalmaktadır.

Bunun yanında; midenin etrafında dönme veya bükülme gibi geç dönem komplikasyon riskleri de azalmaktadır.

keep calm sleeveandstitch

Revizyon cerrahisi nedir?

Revizyon cerrahisi terimi tek başına bir ameliyat tipini göstermemektedir. Obezite ve metabolik cerrahisi adı altında uygulanan ameliyatların ya tekrar uygulanması ya da birbirlerine çevrilmesidir.

Revizyon Cerrahisi ne zaman uygulanır?

Bütün obezite ameliyatları sonrasında belli bir miktar geri kilo alımı görülebilmektedir. Kilo geri alımı görülmesi durumunda revizyon cerrahisi düşünülebilir. Bu durum genellikle hastaların düştüğü en düşük kilonun üstüne 15-20 kilogram kadar geri almaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Her hasta özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

Hangi ameliyatı seçmeliyim?

Bu konu obezite cerrahları arasında halen tartışılmaktadır. bizim önerimiz öncelikli olarak hastaların tekrar kilo alımlarının nedeni tespit edilmelidir. Böylelikle gereksiz ya da uygun olmayan tedavilerin uygulanması engellenir. Sıklıkla hastalar iki nedenden ötürü tekrar kilo alır.

İlk ameliyatın uygunsuz yapılmış olması (geniş bırakılmış mide, çıkartılmamış fundus, genişlemiş mide, bypass ya da anastomoz uzunluklarındaki uygunsuzluk gibi) revizyon ameliyatı gereken durumlardır. Bu hastalarda problemin kaynağına yönelik tekrar girişim düşünülebilir. Midesi büyümüş, geniş bırakılmış ya da fundus bölgesinin hiç çıkarılmamış olan hastalarda tekrar tüp mide uygulanması sıklıkla yapılmaktadır. İlk tüp mide ameliyatının düzgün olduğu fakat buna rağmen kilo almış olan hastalarda ise omega bypass ya da gastrik bypass gibi emilimi daha çok bozan ameliyatlar gündeme gelebilir. Obezite cerrahisinin en önemli noktalarından birisi, hastalarda emilim bozukluğunu minimum tutarak kilo verdirmektir.

İkinci bir tekrar kilo alma sorunu yaşayan hasta popülasyonu ise ameliyat sonrası düzgün beslenme ve doğru yaşam tarzı değişikliğini sağlayamayanlardır. Bu tip hastalar bize başvurduklarında ameliyat sonrası destek (ASD) programına tekrar alınarak gözlemlenmekte ve yine çoğu hastada başarı sağlanabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Bu konu halen tartışmalıdır. Özellikle farkedilmeyen reflü hastalığının önlenmesi açısından ameliyat öncesinde endoskopi uygulanmasını önermekteyiz.

Hastaların 1 hafta boyunca yalnızca sıvı ile beslenmeleri gerekmektedir. Bir hafta sonra, hastaların ezilmiş yiyeceklere, ardından yumuşak yiyeceklere ve ardından normal beslenmeye geçmesine izin veriyoruz.

Estetik dikişler uyguladığımız için alınacak dikişleriniz olmayacaktır.

Tüp mide ameliyatından 1 gün sonra banyo yapabilirsiniz.

Her iki ameliyatın kilo verme ve ek hastalıklar üzerindeki etkileri benzerdir. Her iki operasyonun da avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurulup hasta ile birlikte değerlendirilerek karar verilmelidir.

tr_TRTürkçe
small_c_popup.png

Let's have a chat

Learn how we make dreams come true!

small_c_popup.png

Your message have been sent succesfully!

Thank you for your attention. We will get back to you as soon as possible